Site Rengi

DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 28°C
Gök Gürültülü

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

19.10.2018
152
A+
A-

Devlet aleyhine tazminat davası açma süresi Öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren 10 YIL

İcra ve İflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri tevdii süresi 1 GÜN

Şikayet süresi muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN (Süresiz şikayet halleri hariç)

Tetkik merciinde duruşma yapılmayan işlerde karar verme süresi 10 GÜN

Tetkik merciindeki duruşmaların -en fazla- ertelenme süresi 30 GÜN (Uygulanmıyor)

İlamda hükmolunan menkulü teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

İlamda hükmolunan çocuğu teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

İlamda hükmolunan gayrimenkulü teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

Taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup da, ilama dahil olmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin teslim ettiği yerden ve alacaklıdan alınma süresi Borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise 5 değil ise 30 GÜN

Gemi veya gayrımenkulde bulunan 3. kişiye tanınan dava açma süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

Kaldırılmasına veya yerine getirilmesine hükmolunan irtifak hakları ile gemi üzerindeki intifa haklarına ilişkin ilamların yerine getirilme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamlarda; borcun ödenme ve teminatın verilme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

İlamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

ilamın zamanaşımına uğramadığı konusunda genel mahkemede dava açma süresi icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra 7 GÜN

ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi son muameleden itibaren 10 YIL

ticareti terk eden tacirler hakkında iflas yoluyla takipte bulunma süresi ilan tarihinden itibaren 1 YIL

ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde tasarrufta bulunmama süresi mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY

ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması konusunda sicile verilen şerh süresi mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY

ticareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu süresi terk tarihinden itibaren 15 GÜN

borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin tatili süresi ölüm günü ile beraber 3 GÜN

terekenin borçlarında -ölüm nedeniyle- takibin tatili süresi ölüm günü ile beraber 3 GÜN

sürenin sonunun talik gününe rastlaması halinde ek süre talikin bitiminden sonra 1 GÜN

genel haciz yoluyla takiplerde; borcun ödenme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

genel haciz yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

borçluya ödeme emri gönderme süresi takip talebinden itibaren 3 GÜN

genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN

alacaklıya, takibe itiraz edildiğinin bildirilme süresi itirazdan itibaren 3 GÜN

gecikmiş itirazda bulunma süresi maninin kalktığı günden itibaren 3 GÜN

gecikmiş itirazda; mazeretin kabulü kararından itibaren itirazın kaldırılmasını veya itirazın iptalini isteme süresi mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN

imzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzaların celbini isteme süresi DERHAL

itirazın iptali davası açma süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 YIL

itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY

itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteme süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY

borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi faiz tahakkuk döneminden itibaren 15 GÜN

hesap özetine itiraz süresi hesap özetinin alındığı tarihten itibaren 1 AY

borçtan kurtulma davası açma süresi İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN

istirdat davası açma süresi ödeme tarihinden itibaren 1 YIL

mal beyanında bulunma süresi genel haciz yolu ile takiplerde; itirazın iptali veya itirazın kaldırılması kararının tebliğinden itibaren 3 GÜN kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itirazın reddi kararının tebliğinden itibaren 3 GÜN

sonradan kazanılan malları beyan süresi kazanma tarihinden itibaren 7 GÜN

haciz isteme hakkının düşme süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 1 YIL

hacze başlama süresi talepten itibaren 3 GÜN

yetişmemiş mahsullerin haczedilebilme süresi yetişme zamanından en çok 2 AY önce

1. haciz ihbarnamesine itiraz süresi haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

2. haciz ihbarnamesine itiraz süresi haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

3. haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açma süresi bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 GÜN

3. kişinin, üçüncü haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açtığına dair belgeyi icra dairesine teslim etme süresi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 20 GÜN

borçlunun zilyet olduğu ve olağanüstü zamanaşımı ile iktisap ettiği gayrimenkul hakkında tescil davası açmak üzere alacaklıya verilen süre hacizden itibaren 1 AY

borçlu veya 3. kişinin istihkak iddiasında bulunma süresi haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren 7 GÜN

istihkak iddiasına itiraz süresi icra dairesinin bildiriminden itibaren 3 GÜN

3. kişinin tetkik merciinde istihkak davası açma süresi mercii kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN

3. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkak davası açma süresi haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren 7 GÜN

3. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkak davası açma süresi icra memurunca verilen mühlet 7 GÜN

hacze iştirak taleplerine itiraz süresi icra memurunca verilen mühlet 7 GÜN

hacze iştirak taleplerine itiraz halinde dava açma süresi iştirake itirazdan itibaren 7 GÜN

haciz tutanağını -davet üzerine- inceleme süresi davet üzerine 3 GÜN

hacze iştirak halinde davet süresi 3 GÜN

haczedilen menkul malların satışını isteme süresi hacizden itibaren 6 Ay

haczedilen gayrimenkullerin satışını isteme süresi hacizden itibaren 1 YIL

borcun taksitle ödenme teklifinde; 1. taksitin yatırılma süresi DERHAL

borcun taksitle ödenme süresi azami 3 AY

borcun taksitle ödenmesi için yapılacak sözleşmenin satış isteme sürelerine azami etki süresi 10 YIL

taşınır malların satılma süresi satış talebinden itibaren 2 AY (Uygulanmıyor)

menkullerde satış bedelinin ödenme süresi 7 GÜN

satışı talep edilen gayrimenkullerin satışını yapma süresi satış talebinden itibaren 2 AY

gayrimenkul satışlarında şartnamenin açık bulundurulma süresi artırmadan önce en az 10 GÜN

ipotekli borçlarda alacaklıların müracaat hakkının mahfuz tutulduğunu bildirim süresi ihaleden itibaren 1 YIL 126 gayrimenkul satışlarında artırma ilan süresi satıştan en az 1 AY önce düzeltme ilan süresi 7 GÜN

gayrimenkul satışlarında; birinci arttırma ile ikinci arttırma günü arasında bulunması gereken süre 20 GÜN

ipotek sahibi alacaklıların ve diğer ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını -gayrimenkul satış ilanı üzerine- icra dairesine bildirme süresi 15 GÜN

mükellefiyet listesine itiraz süresi listenin tebliğinden itibaren 3 GÜN

kıymet takdirine şikayet süresi-şikayet tarihinden itibaren yapılacak bilirkişi incelemesi için gerekli masraf veücretin merci dosyasına yatırılma süresi şikayet tarihinden itibaren 7 GÜN

kıymet takdirine yönelik şikayetlerde, tetkik merciince yetkisizlik kararı verilme süresi başvuru tarihinden itibaren 10 GÜN

kesinleşmiş kıymet takdirinin geçerlilik süresi 2 YIL 130 gayrımenkul satışlarında satış bedelini ödeme süresi 10 GÜN

taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresi DERHAL veya VERİLEN SÜRE İÇİNDE

kendisine taşınmaz ihale olunan kimsenin ihale bedelini yatırmaması üzerine, bu kişiden önce en yüksek teklifte bulunan kimseye taşınmazı teklif ettiği bedelle alıp almayacağını bildirmesi için tanınan süre 3 GÜN

ihale bedelinin yatırılmaması nedeniyle ihalenin feshinden sonra en yüksek teklifte bulunan kimsenin taşınmazı almayı kabul etmemesi halinde yeniden yapılacak ihalenin ilan süresi 7 GÜN

ihalenin feshini isteme süresi ihale tarihinden itibaren (Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa ıttıla tarihinden itibaren) 7 GÜN, HER HALDE 1 YIL

ihalenin feshine ilişkin şikayetlerde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verme süresi başvuru tarihinden itibaren 10 GÜN

ihalenin feshine ait ilk duruşmanın yapılma süresi talep tarihinden itibaren 20 GÜN

ihale edilen taşınmazın alıcı adına tapuya tescil süresi ihale tarihinden itibaren 7 GÜN

ihale edilen taşınmazda bulunan kişilerin tahliye süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 GÜN

sıra cetveline itiraz davası açma süresi cetvel suretinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

aciz vesikasına dayalı takipte bulunma süresi aciz vesikasının alındığı tarihten itibaren 1 YIL

borçlunun mirasçılarının, ‘aciz belgesine bağlanmış borcun zamanaşımına uğradığını’ ileri sürme süresi mirasın açılmasından itibaren 1 YIL takip yapılmamışsa

aciz belgesine bağlanmış borçların zamanaşımına uğrama süresi 20 YIL

menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde ödeme süresi 15 GÜN

menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde itiraz süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren          7 GÜN

menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresi 7 GÜN

ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde; icranın geri bırakılmasını isteme süresi icra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

ipoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme süresi 30 GÜN

150 ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

menkul rehninin satışını isteme süresi ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren   6 ay

ipotekli gayrimenkullerin satışını isteme süresi ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren    1 YIL

rehin açığı belgesine dayalı, takipte bulunma süresi satış yapılmamışsa artırma gününden, satış yapılması halinde satışın kesinleşmesi tarihinden itibaren 1 YIL

ipotekli alacaklının gaip olması veya borcu almaktan kaçınması halinde, ipotek bedelini icra dairesinden alması ve ipoteği çözmesi için kendisine verilen süre 15 GÜN

iflas yoluyla takiplerde ödeme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

iflas yoluyla adi takipte; iflas isteme hakkının bağlı olduğu hak düşürücü süre ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren  1 YIL

geri alınan iflas talebinin yenilenme süresi geri alma tarihinden itibaren 1 AY geçtikten sonra

genel iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların itiraz süresi 15 GÜN

depo kararının yerine getirilme süresi 7 GÜN

iflas defterinin hüküm süresi yapıldığı tarihten itibaren 4 AY

iflas kararının temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borçluya senet sureti ile birlikte ödeme emri gönderilme süresi DERHAL

kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borcu ödeme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 GÜN

kambiyo senetlerinde mahsus haciz yolu ile takiplerde; mal beyanında bulunma süresi İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde   10 GÜN itiraz edilip de reddedildiği takdirde 3 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde, şikayet süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; imzaya itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; borca itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın incelenmesi için yapılacak duruşmaya çağırma süresi 30 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın incelenmesi sırasında tetkik merciince “icranın muvakkatten durdurulmasına”  karar verilmesi üzerine, alacaklının tekrar tetkik merciinde dava açma süresi 6 AY

kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde şikayet süresi 5 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde ödeme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; borçlunun iflasının istenme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN

kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayetlerin icra dairesine bildirilme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN

iflas davasında; borcun yatırılması ‘depo edilmesi’ için borçluya tanınan süre 7 GÜN

kambiyo senedine mahsus iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların müdahale ve itiraz süresi İflas talebinin ilanından itibaren 15 GÜN

borçlunun doğrudan doğruya iflas talebine alacaklıların itiraz süresi İflas talebinin ilanından itibaren 15 GÜN

borçlunun, aczini bildirerek iflasını isteme süresi DERHAL

iflasın ertelenme süresi 1 YIL 194 iflasta; hukuk davalarının durma süresi alacaklıların ikinci toplanmasının 10 GÜN sonrasına kadar

iflas idaresince; iflas tasfiyesinin yapılma şekli hakkında karar verme süresi iflas kararının  tebliğinden itibaren en geç  3 AY

tasfiyenin tatili ilanında yer alan süre 30 GÜN

iflasın basit tasfiyesinde alacakların -azami- bildirilme süresi 2 AY

iflasın basit tasfiyesinden alacakların -asgari- bildirilme süresi 20 GÜN

adi tasfiyenin ilan süresi karar tarihinden itibaren en geç 10 GÜN

iflasın adi tasfiyesinden ilk alacaklılar toplantısının yapılacağı süre İlandan nihayet 10 GÜN

reddedilen miraslarda alacaklıların kayıt süresi 10 GÜN

iflas bürosunun işlemlerine karşı şikayet süresi 7 GÜN

iflas idaresi toplantıları için çağrı süresi 7 GÜN

iflas idaresinin, alacaklılar toplantısının kararlarına karşı, tetkik merciine şikayet süresi 7 GÜN

iflasta alacaklılar toplantısının kararlarına karşı şikayet süresi 7 GÜN

iflas idaresinin üçüncü kişinin istihkak iddialarını reddetmesi halinde, istihkak davası açması için 3. kişiye verdiği süre 7 GÜN

iflas idaresi tarafından, sıra cetvelinin düzenlenme süresi iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç   3 AY

iflas sıra cetveline itiraz davasının açılma süresi cetvelin ilanından itibaren 15 GÜN

2. alacaklılar toplantısının yapılacağı tarihin önceden ilan süresi 20 GÜN

iflasın tasfiyesi sırasında satılacak gayrimenkullerin ilan süresi 1 AY

pay cetveli ile son hesabın iflas dairesine bırakılma süresi 10 GÜN

iflasın tasfiye süresi 6 AY

ihtiyati haciz kararının infazını isteme süresi ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren   10 GÜN

ihtiyati haciz tutanağının tebliğ süresi 3 GÜN

ihtiyati haczi tamamlayan merasim (dava veya takip) süresi haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının  tebliğinden itibaren     7 GÜN

ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra gönderilen ödeme emrine itiraz edilmesi halinde, itirazın kaldırılmasını isteme veya itirazın iptali davası açma süresi ödeme emrine yapılan itirazın tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN

ihtiyati haciz kararına dayalı haciz yoluyla takiplerde; itirazın alacaklıya tebliğ süresi DERHAL

ihtiyati haciz kararına itiraz süresi haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN

3. kişilerin, ihtiyati haciz kararına itiraz süresi öğrenme tarihinden itibaren 7 GÜN

ihtiyati haciz kararına dayalı iflas yoluyla takiplerde; itirazın alacaklıya tebliğ süresi DERHAL

ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe başvurulması halinde itirazın kaldırılmasını isteme süresi tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN

ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe başvurulması ve ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde iflas davası açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN

temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde itirazın kaldırılmasını isteme süresi İtirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY

temerrüt nedenine dayalı ilamsız tahliye takiplerinde ödeme emrine itiraz süresi tebliğden itibaren 7 GÜN

temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde, tahliye isteme süresi ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden 6 AY

temerrüt nedenine dayalı tahliye takiplerinde tahliye kararının infazı için geçmesi gereken süre kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren 10 GÜN

hapis hakkı için defter tutturmuş olan kiralayana, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapması için verilecek süre 15 GÜN

kiralanandan kaçırılan eşyayı geri isteme süresi eşyanın götürülmesinden itibaren 10 GÜN

tahliye emrine itiraz süresi tebliğden itibaren 7 GÜN

kira süresi sona eren taşınmazları tahliye ve teslim süresi 15 GÜN

tahliye emri göndererek takipte bulunma süresi sürenin bitiminden itibaren 1 AY

tahliye emrine itiraz süresi tahliye emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

tahliye takiplerinde tetkik merciinin tahliye isteyene veya 3. kişiye mahkemeye müracaat için verdiği süre 7 GÜN

kiralanan taşınmazda tahliye sırasında üçüncü kişi ile karşılaşılması halinde tahliyeyi erteleme süresi 3 GÜN

zarar verme kastından dolayı iptalde, borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla takipte bulunma süresi işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 YIL

tasarrufun iptali davasında hak düşürücü süre batıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren        5 YIL

konkordato mühleti verilmemesi halinde, konkordato bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri gösterme süresi bilançoyu tetkik merciine sunduğu tarihten itibaren   1 YIL

konkordatonun feshi halinde; konkordato bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri gösterme süresi feshin kesinleşmesinden itibaren 6 AY

konkordato müddetinin kendiliğinden kalkma süresi 5 GÜN

konkordato talebinin reddi kararının temyiz süresi tefhiminden itibaren 10 GÜN

konkordato mühlet süresi en fazla 3 AY

konkordato mühletine itiraz süresi Konkordato talebinin ilanından itibaren        10 GÜN

konkordato mühletinin uzatılma süresi en fazla 2 AY

ilgililerin, konkordato komiseri tarafından kıymeti takdir edilen rehinli malların kıymetinin yeniden takdirini isteme süresi bildirimden itibaren 10 GÜN

konkordatoda; alacaklıların, alacaklarını bildirmeye davet süresi 20 GÜN

konkordatoda, alacaklıların belgeleri inceleyebilme süresi toplantıdan önceki 10 GÜN

konkordatoya katılma süresi imzadan itibaren 10 GÜN

konkordatoya muvafakat etmiş alacaklıların müşterek borçlu ile borçlunun kefillerine haber verme süresi 10 GÜN

konkordatoya ilişkin dosyanın komiserce mahkemeye sunulma süresi Toplanmayı takip eden 10 GÜN

konkordato hakkında verilen kararın temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN

konkordatonun reddinden sonra iflasa karar verme süresi ilandan itibaren 10 GÜN

konkordatoda alacakları itiraza uğramış alacaklılara tanınan dava açma süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN

konkordatonun tasdikinden sonra, görevli kişinin borçlunun durumu hakkında mahkemeye rapor verme süresi 2 AY

konkordatonun feshi talebi üzerine mahkemece verilecek kararı temyiz süresi hükmün tebliğinden itibaren 10 GÜN

Konkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına itiraz süresi öğrenilmesinden itibaren 7 GÜN

mal varlığının terki suretiyle konkordatoda; konkordato tasfiye memurlarının, rehinli alacaklıya, rehni paraya çevirmesi için verdiği süre 6 AY

konkordato tasfiye memurlarının hazırladığı pay cetvelinin, iflas dairesinde incelenmek için hazır bulundurulma süresi 10 GÜN

malvarlığının terki suretiyle konkordatoda; hak sahipleri tarafından tahsil edilme süresi 5 YIL

fevkalade mühlet süresi 6 AY

fevkalade mühlet kararının temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN

kesinleşmiş fevkalade mühlet kararının ilanı süresi DERHAL

fevkalade mühletin uzatılma süresi 4 AY

fevkalade mühletin bitmesinden itibaren, yeniden fevkalade mühlet verilemeyecek süre

iflasın açıldığına dair ilandan sonra müflisin mallarını iflas idaresi emrine verme veya müflise olan borçları bildirme süresi iflasın açıldığına dair ilana ıttıla tarihinden itibaren  1 AY

mal beyanından sonra kazanılan malları ve kazanç ile gelirde meydana gelen artışları icra dairesine bildirme süresi 7 GÜN

icra mahkemesince bakılan suçlarda şikayet süresi fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 AY ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 YIL

icra tetkik merciinin, duruşma yaptığı durumlarda, icra suçları hakkında karar verme süresi 5 GÜN

borçlu memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinin haczedildiği hususunun, ilgili icra dairesine bildirilme süresi 1 HAFTA

ilgililerin, icra dairesince yapılan tebliğ ve emirleri yerine getirme süresi DERHAL

yedieminlerin, icra dairesinin tazmin kararına karşı tetkik merciine şikayet süresi 7 GÜN

icra dairesince saklanmakta olan para ve eşyaları talep hakkının bağlı olduğu zamanaşımı süresi tevdi veya tahsil yahut hıfız tarihinden itibaren  10 YIL

icra mahkemesi kararlarının istinaf süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN

icra mahkemesinin hukuk kararlarına karşı, karar düzeltme isteminde bulunma süresi Yok

temyiz incelemesinin yapılma süresi 15 GÜN

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.